Trafikkuhell i Ålesund

I Skuggetunnelen i Ålesund har det skjedd eit trafikkuhell utan personskade, Bilberging er på veg. Ifølgje politiet fører trafikkuhellet til nokre trafikale problem. Trafikken blir dirigert forbi skadestaden.