Tørrkoking

Ved tretida i natt kom det melding om røyklukt frå eit husvere på Klipra i Ålesund. Då brannvesenet kom til staden viste det seg at det var tørrkoking på komfyren som var årsaka. Ein rusa mann som var i husveret blei teken med til legevakta, og politiet opprettar sak.