Torgeir Stene er årets I

Torgeir Stene er kåra til årets I. Stene har vore dagleg leiar i dåverande Tresfjordbrua AS og seinare Eksportvegen AS. Det er dette arbeidet og kampen for ein tryggare og betre E-136 som ligg til grunn for prisutdelinga. Stene sitt pågangsmot og arbeid utan godtgjering har ført vegprosjektet dit det er i dag, skriv jurien i si grunngiving.

Arbeidet for ein tryggare og betre E-136 ligg til grunn for prisutdelinga.