Tør du søke denne jobben?

Har du lyst å bli den niende direktøren i Helse Midt-Norge på 12 år? I denne jobben må du regne med knalltøffe forhold, og sjansen for å måtte gå på dagen er stor. Hodejegerbyrå tror det blir vanskelig å finne en ny toppleder.

Stillingsannonse adm. dir. Helse Møre og Romsdal

Stillingsannonsen fra Helse Midt-Norge ble publisert i dag.

– Jeg tror det blir utfordrende å få en egnet kandidat til stillingen, med tanke på historikken fra 2002 og frem til i dag, sier jurist Christian Platou i hodejegerbyrået Hire Norway.

– Faktum er at åtte personer har vært innom direktørposten på en relativt sett kort periode. Dette vitner om turbulens, uavhengig av hva som er årsaken til stor gjennomtrekk.

Christian Platou

Christian Platou er hodejeger i HIRE Norway.

Foto: HIRE Norway AS

Hodejegerbyrået har spesialisert seg på å finne toppledere til norske bedrifter.

Vanskelig å finne ny leder

I tillegg til hyppige direktørskifter har Helse Midt-Norge vært gjennom en svært turbulent periode i samband med plassering av nytt sjukehus i Møre og Romsdal. Dette kan gjøre det vanskelig å finne en ny toppleder.

– Dette kan følgelig føre til at ellers egnede kandidater kvier seg for å besette stillingen, fordi det er rimelig grunn til å tro at det er vanskelig å lykkes. Foruten faktiske utfordringer ved stillingen, er det vel neppe et miljø det er lett å starte opp i, tatt i betraktning de konfliktene man kan lese inn mellom linjene av de mange ansettelsene, sier Platou.

I dag, mandag 12. januar, lyser Helse Midt-Norge ut stillingen som administrerende direktør. Daniel Haga er i dag konstituert i jobben etter at Trond Michael Andersen gikk på dagen 14. oktober i fjor.

Les også: Andersen har sagt opp i Helse Midt-Norge

– Sats på ledererfaring, ikke leger

Trond Michael Andersen var det første topplederen i Helse Midt-Norge med en annen bakgrunn enn lege. Platou mener man bør satse på ledererfaring, i stedet for leger.

Trond Michael Andersen

Trond Michael Andersen gikk på dagen etter sterkt press fra ansatte.

Foto: Helse Midt-Norge

– Generelt må en sjef i en stilling på dette nivået ha faglig kompetanse innen helse, samtidig ha økonomisk innsikt og erfaring som leder for en større organisasjon. Man skulle i utgangspunktet tro at leger er godt egnet, men det er grunn til å spørre om det er tid for å tenke nytt da syv leger har vært forsøkt så langt. Det alene kan ikke sies å ha vært en suksessoppskrift, sier hodejegeren.

Platou påpeker at det er det vanskelig å si noe om årsaken til de mange utskiftningene.

– Det kan være at ledererfaring er mer avgjørende for å samle denne organisasjonen enn å ha en 100 % utfyllende faglig tyngde.

Styremøte Helse Midt-Norge Stjørdal

Det er styret i Helse Midt-Norge som skal ansette ny direktør.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Kan skremme kvalifiserte søkere

– Det er grunn til å tro at en så spesiell historikk med hyppige direktørskifter kan virke avskrekkende på kvalifiserte søkere, men man kan heller ikke avskrive at for noen kandidater vil nettopp dette kunne være forlokkende, sier Platou.

Han mener at enkelte søkere kan se på det som tilfredsstillende å mestre det ingen før har klart.

– Men, her kreves en sterk leder. Direktøren har stort statlig press ovenfra, samtidig som det er lokale krefter nedenfra. Slik sett kommer han/hun i en skvis, sier hodejegeren.

Platou mener det byr på store utfordringer å skaffe en god leder:

– Ledere er opptatt av CV-en sin. I utgangspunktet er det her stor risiko og ikke så stor oppside. Med andre ord er kanskje ikke stillingen så attraktiv for en toppkandidat. Helse-Norge blir av enkelte ansett som vanskelige farvann å manøvrere i, sier Platou.

Utlyses mandag

Tor Harald Haukås

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor Harald Haukås

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

– Selskapet Headvisor skal bistå i rekrutteringsarbeidet, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor Harald Haukås, i forbindelse med at stillingen lyses ut mandag.

– Dette er fjerde direktørskifte siden oppstarten i 2002. At vi i perioder der det er iverksatt rekruttering har konstituert administrerende direktør er naturlig og nødvendig for å gjennomføre grundige og ryddige prosesser, sier Haukås.

Tross støyen i Helseforetaket tror Haukås at det skal finne en godt kvalifisert direktør til å lede Helse Midt-Norge fremover.

Daniel Haga - Helse Midt-Norge

Daniel Haga har vært konstituert som direktør i Helse Midt-Norge to ganger.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Å lede det regionale helseforetaket fremover er en stor oppgave som ganske sikkert vil være en spennende lederutfordring for rett person. At det nå er foretatt tomtevalg for et nytt sykehus i Møre og Romsdal, er en viktig milepæl, men det gjenstår mye før sykehuset er realisert, sier Haukås.