To menn dømt til fengsel etter ran

På vei hjem fra byen la de en mann i bakken før de slo ham gjentatte ganger i hodet og tok fra ham lommebok og mobiltelefon.

Sunnmøre tingrett

Illustrasjonsbilde fra Sunnmøre tingrett.

Foto: Harry Heggdal / NRK

To menn er i Sunnmøre tingrett dømt for ran etter at de i september 2016 overfalt en mann da han var på vei hjem fra byen.

Begge de domfelte har forklart i retten at de var ruset på blant annet amfetamin, som de inntok på et hotellrom de hadde leid for natten. Mens de var på byen sammen med en tredje kompis, hadde de også drukket store mengder alkohol.

Hendelsesforløpet er litt forskjellig forklart i retten. En av mennene husker ikke ranet, mens den andre har forklart at han la mannen i bakken og ga ham et slag før han stakk av fra stedet i en taxi.

Ifølge fornærmede sin forklaring, som er den retten fester lit til, satt den ene mannen oppå ham, mens den andre tømte lommene for penger og mobil. Mens han lå nede fikk han flere slag som han forsøkte å blokkere med hendene. Etter at den ene stakk fra stedet, var den andre igjen og ville prøve å få med seg fornærmede for å få tatt ut mer penger fra bankkortet. Fornærmede sprang da derfra.

Begått av begge i fellesskap

Politiet pågrep mennene samme natt og fant fornærmedes mobil i toalettmappen til den ene mannen. Utenfor hotellrommet deres fant politiet også fornærmedes bankkort, og utenfor vinduet på hotellet fant de amfetamin som en av mennene hadde kastet ut av vinduet da politiet ankom.

Retten har funnet det bevist at de to utførte ranet i fellesskap. Det skjedde uprovosert og fornærmede, som var på vei hjem, ble regelrett overfalt. Retten legger også til grunn at ranet ble begått på et sted hvor folk må kunne ferdes trygt døgnet rundt. Derfor gjør allmennpreventive hensyn seg gjeldende og trekker i retning av strengere straff. Det at ranet fremstår som en impulshandling og ble begått i rus endrer ikke rettens syn.

Dømmes for flere kriminelle handlinger

Den ene mannen dømmes til 11 måneder for ranet. Han dømmes også for andre vold og narkotikaforbrytelser. Mannen er dømt for kroppskrenkelse etter at han slo en annen mann flere ganger med et balltre. Han har også truet en annen person med et glasskår, sparket en politimann i magen under en pågripelse, og han har oppbevart og brukt narkotika i tillegg til å ha kjørt bil mens han var ruset.

Mannen er tidligere domfelt og de straffbare handlingene ble begått mens han hadde prøvetid. I formildende retning har han erkjent straffskyld for samtlige forhold. Mannen dømmes til sammen til ett år og åtte måneders fengsel. I tillegg må han betale 60.000 kroner i bot.

Alle forholdene som mannen er dømt for er utført i ruspåvirket tilstand, og domfelte er motivert til å bli rusfri. I samråd med Kriminalomsorgen har retten derfor bestemt at hele dommen skal gjøres betinget mot at mannen gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll. Fordi mannen fra før er domfelt for samme type kriminalitet, settes prøvetiden til tre år.

Den andre mannen dømmes til ni måneder i fengsel.