To år i fengsel

Ei kvinne er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i to år for utuktig omgang med sine to stebarn. Kvinna har heile tida nektet for det som skjedde på 90-talet, då borna var ni år gamle. I dommen heter det at de fornærmedes forklaringer fremstår hver for seg og samlet som svært troverdige. Kvinnen må også betale 150 000 kroner i erstatning til hver av de to barna.