Tine kutter 400 årsverk

Tine nedbemanner og ingen deler av Tines virksomheter blir skjermet. Ledelsen gir heller ingen garanti for at meierier ikke kan bli nedlagt. Det betyr at alle støttefunksjoner, transport, hovedkontoret og alle de 34 meieriene er på bordet når detaljene skal legges for hvilke av selskapets 4.300 årsverk som kuttes innen utgangen av 2021. – Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, men vi har laget en plan med flere prosjekter som vi skal drøfte med de tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine. I Møre og Romsdal er det fire Tine-meieri. De er i Ålesund, Ørsta, Tresfjord og Elnesvågen. Drøftingsmøtene starter 19. september.

Jarlsberg-ost produksjon i Elnesvågen
Foto: Gunnar Sandvik / NRK