NRK Meny
Normal

Fylkesmannen avslutter granskningen av Sykkylven legesenter

Pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettet tidligere i januar sak mot Sykkylven legesenter. I dag opplyser fylkesmannen at de ikke har funnet grunnlag for videre gransking.

Sykkylven legesenter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har mottatt mange anonyme henvendelser om forhold ved Sykkylven legesenter.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Etter at Pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal det siste året har mottatt mange henvendelser fra pasienter ved legesenteret i Sykkylven ble det opprettet tilsynssak.

Ifølge pasientene skulle legesenteret ved flere anledninger ha tatt for mye betalt av pasienter og brukt feil takst for sine tjenester.

Antallet henvendelser var så betydelig at Fylkesmannen vurderte det dit hen at det viste manglende tillit til legesenteret.

Anonyme henvendelser

Christian Bjelke

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Christian Bjelke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Henvendelsene om legesenteret var videreformidlet anonymt til Fylkesmannen.

– Da blir henvendelsene mindre presise, og kan vanskeligere knyttes opp mot enkelthendelser. Det gjør det også vanskeligere for oss å gå nøyere inn i materien, sier fylkeslege Christian Bjelke.

Som hovedregel baserer ikke Fylkesmannen tilsynssaker på henvendelser fra personer som ikke opplyser sin identitet. Men i den aktuelle saken var henvendelsene tilsynelatende uavhengig av hverandre, og gjenga tilsvarende problemstillinger, opplyser Fylkesmannen. De fant det derfor nødvendig å be om tilbakemeldinger på innholdet i henvendelsene.

Ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken

Ett av punktene Fylkesmannen mottok henvendelser på var at pasienter med frikort ikke fikk fornyet resepter for faste medisiner uten at de møtte til konsultasjon, selv om pasientene nylig hadde vært hos legen.

Ifølge Fylkesmannen avviser samtlige leger og de ansatte ved legesenteret denne påstanden. Fylkesmannen opplyser at de utover de anonyme henvendelsene ikke har indikasjoner på at påstandene er riktige. De ansatte har tvert imot redegjort på en god måte for praksisen omkring fornying av resepter.

En annen påstand var at pasienter har måttet betale for rekvisisjon av drosje.

I redegjørelsene fra de ansatte tilbakevises også dette punktet.

– Henvendelsene har stort sett dreid seg om betalingssystemer og rutiner som legekontoret nok har hatt tidligere, men som de hevder å ha rettet opp.

– Vi finner derfor på nåværende tidspunkt ikke noen grunn til å gå videre med denne saken, sier Bjelke.

Belastning for de ansatte

I uttalelsene til Fylkesmannen har det kommet frem at saken har vært en belastning for alle de ansatte ved legekontoret.

– Det er klart at enhver slik sak er belastende for dem som jobber der, sier Bjelke.

Fylkesmannen opplyser at de i løpet av tilsynssaken også har mottatt henvendelser fra personer som uttrykker tilfredshet med den helsehjelpen de har mottatt ved legesenteret.

– Nå regner vi saken som ferdig, men dersom det kommer nye klager, eller mer konkrete ting, så vil vi ta den opp igjen. Dette her saker vi tar på alvor. Det er viktig at legesentrene har tillit i befolkningen, sier Bjelke.