Ingen kritiske avvik i barnehager i Ålesund

Det er ikke funnet kritiske avvik i barnehagene i Ålesund som har vært kontrollert de siste fem årene. Det sier Astrid Ous Larsen som er rådgiver for barnehage i rådmannens stab.

Barn som leker.

Illustrasjonsfoto. Kontinuerlig foregår det tilsyn med barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Avvik etter tilsyn i barnehager i Ålesund er som oftest formelle.

Ingen klager på Blindheim barnehage

I Blindheim barnehage hvor en fireåring døde fredag, hadde de et stedlig tilsyn i 2009.

– Det har aldri vært noen klager angående Blindheim barnehage, og vi fant heller ikke noe i 2009, opplyser hun.

De siste fem årene har det vært tilsyn hos alle 50 barnehagene og det er ikke funnet kritiske forhold.

– Som oftest finner vi avvik som har med formelle ting å gjøre. Det kan være at barnehageeier ikke har oppfylt ansvaret sitt, for eksempel at vedtak ikke inneholder opptakskriterier, opptakskrets, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, det er ofte slike ting vi finner, opplyser rådgiveren.

Ulike tilsyn

Astrid Ous Larsen

Astrid Ous Larsen som er rådgiver i barnehage i rådmannens stab, sier at det aldri har vært klager mot Blindheim barnehage.

Foto: Privat

Det er kommunene som har rollen som tilsynsmyndighet, uavhengig om det er en privat eller kommunal barnehage. De må passe på at barnehagen drives i samsvar med barnehageloven. Kommunen har i tillegg ansvar for planlegging og kvalitetsutvikling.

Tilsyn i barnehager foregår på ulike måter. Det kan være et tilsyn på stedet, et skriftlig tilsyn eller uanmeldte tilsyn.

– Hvis det er et stedlig tilsyn tar vi utgangspunkt i et tema som barnehagen har fått opplyst om i forkant. Vi tar for oss bestemte paragrafer i barnehageloven for å sjekke om barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk, forklarer hun.

Les også:

Intervjuer ansatte

I Ålesund har de hatt flest tilsyn hvor de har vært til stede i de ulike barnehagene.

– Da har vi intervjuet ulike personer i barnehagen, både styrer, pedagogisk leder, assistent, eier, eller foreldrerepresentant i barnehagen sitt samarbeidsutvalg, sier hun.

– Noe av det vi sjekker kan være for eksempel barnehagens samfunnsmandat, at barnehagen har samarbeid med foreldrene, barns rett til medvirkning, det kan også være at vi sjekker om det er nok antall pedagoger og slike ting, forteller hun.

Larsen sier at de sjekker om de forskjellige svarene de får fra de ulike personene i barnehagen er i samsvar med hverandre.

Hva skjer hvis dere avdekker avvik?

– Vi har alltid et sluttmøte hvor vi gjennomgår svarene vi har fått på tilsynet. Hvis vi har funnet avvik eller har gjort merknader, blir vi enig med barnehagen hvor lang tid de vil trenge for å rette opp avvikene, sier hun.

Tilsynet skriver deretter en sluttrapport og hvor det står når de skal ha en skriftlig tilbakemelding på at avviket er rettet opp.

I mars i fjor gransket VG 4500 tilsynsrapporter fra norske barnehager. Konklusjonen deres var at annenhver barnehage har brutt loven i løpet av de tre siste årene. Blant annet var et av de vanligste lovbruddene brudd på bemanningskrav. I forbindelse med granskingen opprettet VG en stor barnehagebase hvor de har lagt inn tilsynsrapporter.

Flere tilsyn

Larsen er usikker på om et tilsyn kunne forhindret ulykken på fredag.

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg vet bare det som har stått i media og da er det vanskelig å uttale seg, sier hun.

Blir det nytt tilsyn i forbindelse med denne ulykken?

– Det har vi ikke tatt noe standpunkt til enda, det er det for tidlig å si noe om, sier hun.

Det som er sikkert, er at det kommer til å bli en ny runde i alle barnehagene til høsten.

– Vi har diskutert og avklart en ny runde med tilsyn. Men vi har ikke tatt stilling til hvor vi skal, sier hun.

Er det lenge siden dere har hatt tilsyn?

– Vi har kontinuerlig tilsyn, men det tar tid når det er femti barnehager, sier hun.