Hopp til innhold

Tilrår bygge- og deleforbod

Så lenge vilkåra i gjeldane plan er oppfylde og utgravingane er ferdigstilde, kan utbyggar ta i bruk arealet på Ose, der det tidlegare i år blei funne eit heidensk gudehove. Det skriv riksantikvaren til Ørsta kommune, som tysdag skal behandle saka. Til formannskapet rår kommunedirektøren til at kommunen vedtar eit bygge- og deleforbod, skriv Møre-Nytt.

Gudehovet i Ørsta
Foto: Øyvind Sandnes / NRK