Tilliten til politiet svekkes

I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet – en nedgang på seks prosentpoeng fra 2017, ifølge undersøkelsen. 75 prosent av de spurte i Møre og Romsdal sier de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. For ett år siden var det 84 prosent som ga det samme svaret, og Møre og Romsdal er blant distriktene med størst tilbakegang i målingen. Undersøkelsen er utført av Kantar TNS, på bestilling fra politiet. I undersøkelsen fremkommer det et gap mellom nordmenns bekymring over datakriminalitet, og inntrykket av politiets evne til å håndtere slike saker. Seks av ti nordmenn svarer at de mener politiet tar seg av trafikkrelaterte hendelser på en god måte, mens bare tre av ti har tiltro til politiets evne til å håndtere saker som seksuelle overgrep, krenkelser og internettbedrageri.