Tilbyr Solstad-aksjer

Herøy-reder Åge Remøy tilbyr minoritetsaksjonærer fra Rem Offshore å få kjøpe A-aksjer i Solstad Offshore. Det skriver Sunnmørsposten som viser til en børsmelding. Ifølge avisen tilbys aksjene via Remøy sitt selskap Forsa AS, og tilsvarer andelen minoritetseierne satt på i Rem Offshore før fusjonsplanene med Solstad.