Hopp til innhold

Mange går rundt og tror de har allergi mot penicillin uten at det stemmer

I kampen mot resistente bakterier tilbyr sjukehus over hele landet pasienter å teste om det stemmer at de er allergiske.

Penicillinallergi-testing ved Molde sjukehus

Siri Dale fra Aukra blir testet for penicillinallergi.

Foto: Roar Strøm / NRK

Rundt 10 prosent av befolkningen har fått beskjed om at de har penicillinallergi. Men forsking viser at svært mange at dem tar feil. Helsedirektoratet anslår at så mange som ni av ti av dem som tror de har penicillinallergi ikke er allergiske.

Ved sjukehus over hele landet jobbes det med å sjekke pasienter for penicillinallergi. For den enkelte pasient kan det ha stor betydning å få bekreftet at de likevel tåler penicillin.

– Da kan pasienten få en bedre og mer effektiv behandling med mindre risiko for bivirkninger og mindre risiko for utvikling av antibiotikaresistens, forteller Karl Wesenberg, seksjonsoverlege på Molde sjukehus.

Penicillinallergi-testing ved Molde sjukehus

Karl Wesenberg, seksjonsoverlege infeksjon, Molde sjukehus har det overordnede ansvaret for testingen.

Foto: Roar Strøm / NRK

20 av 20 var ikke allergiske

Wesenberg har det overordnede ansvaret for testingen av penicillinallergi i Molde.

Så langt har de testet rundt 20 pasienter som hadde fått beskjed om at de var allergiske. Testen viste at ingen av dem hadde reel penicillinallergi.

I dag er det Siri Dale fra Aukra sin tur. I hennes journal står det at hun er allergisk mot penicillin, men hun er usikker på om det stemmer.

– Derfor vil jeg gjerne bli testet, sier hun.

Mange fått diagnosen som baby

Hvorfor har så mange fått beskjed om at de er allergisk mot penicillin, dersom det ikke stemmer?

Sammra Haider, LIS-lege i indremedisin på Molde sjukehus forteller, at mange har fått beskjed om allergien i forbindelse med behandling av en virusinfeksjon.

– Så har de kanskje fått utslett og det har da blitt tolket som allergi mot penicillin, men det kan også være virussykdommen som gav utslett, sier Haider.

Penicillinallergi-testing ved Molde sjukehus

Sammra Haider, er LIS-lege i indremedisin og er alltid i beredskap om pasienter skulle få reaksjoner når de blir testet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Veldig mange har fått diagnosen da de var veldig små eller baby.

– Da vet de ikke noe om forholdene rundt hvorfor de fikk den merkelappen. De tenker bare at dette må de leve med og at de ikke kan få penicillin. Dette testtilbudet skal avdekke om de faktisk har reel allergi, sier Haider.

Ofte nervøse før testing

For å bli testet må man henvises av fastlegen eller en sykehuslege. Kreftsjukepleier Ida Kristin Elnes på Medisinsk poliklinikk på sjukehuset i Molde tar imot dem som kommer for å teste seg.

– Mange er veldig spente når de kommer hit og lurer på hvordan det skal gå, og om de skal få en alvorlig allergisk reaksjon, sier hun.

Men å ta testen er ikke farlig og personale er alltid i beredskap om pasienter skulle få reaksjon.

Glad for å bli testet

Siri Dale ut til å få bekreftet sin antagelse om at hun likevel ikke er allergisk. Hun er glad for at hun ble testet.

– Hvis jeg skulle bli sjuk vil jeg har mer mulighet til å få behandling som er mer målretta, sier hun.

Penicillinallergi-testing ved Molde sjukehus

Kreftsjukepleier Ida Kristin Elnes på Medisinsk poliklinikk på sjukehuset i Molde tester de som kommer for å teste om de faktisk er allergisk mot penicillin.

Foto: Roar Strøm / NRK