Tilbod om skuleplass

Over 9700 søkarar har fått tilbod om skuleplass i vidaregåande skule i fylket neste skuleår. Det er førsteinntaket som no er klart, og no er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Dei må svare innan 10.juli om dei tar plassen. Andreinntaket er tidleg i august.

Molde videregående skole
Foto: Tore Ellingseter / NRK