NRK Meny
Normal

Tilbakeviser lovbrudd

Advokat Håkon Rasmussen tilbakeviser Ålesund kommune sine påstander om at tre barnehager ikke skal ha latt økonomiske tilskudd komme barnehagebarna til gode.

Håkon Rasmussen

Advokat Håkon Rasmussen ser ikke at de tre barnehagene har brutt loven.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Rasmussen representerer Åse Barnehage, Trollhaugen barnehage og Borgundvegen barnehage, og han har nå kommet med sitt skriftlige tilsvar til Ålesund kommune sin granskingsrapport.

Ålesund kommune startet gransking etter avsløringer om at barnehageeierne tok ut millionlønn og utbytte. Granskingen konkluderte med at kommunen trolig kommer til å kreve millionbeløp tilbakebetalt av barnehagene.

-Faller utenfor lovens rammer

Åse barnehage skal, ifølge tilsynsrapporten fra kommunen, ha kjøpt en storkiosk i 2011 for over 120.000 kroner. I 2014 og 2015 skal det dessuten ha vært registrert to personbiler på barnehagen som skal være benyttet av eier og eierens samboer. Barnehagen skal også ha ført opp et naust og en nausttomt i regnskapet til en verdi av 783 000 kroner.

Til disse punktene skriver advokat Rasmussen at naustet og nausttomten er kjøpt og etablert som del av den godkjente barnehagedrifta. Naustet har, ifølge advoktaten, ikke kunnet brukes fordi det pågår anleggsarbeid på nabotomta. Straks det er forsvarlige forhold for barna, vil naustet bli tatt i bruk.

Når det gjelder bruken av biler anfører Rasmussen at bilene blir brukt til ukentlige innkjøp til barnehager, og at de vedrører den godkjente barnehagedriften.

På vegne av Åse Barnehage erkjenner advokat Ramussen at kjøp av aksjer i storkiosken er en type virksomhet som faller utenfor lovens rammer. Det understrekes at dette ikke har vært et forsøk på unndragelse av tilskuddsmidler, men utført for å forsøke å styrke barnehagens finansielle stilling.

Åse barnehage

Advokat Håkon Rasmussen erkjenner at kjøp av aksjer i en kiosk faller utenfor lovens rammer.

Foto: Øyvind Sandnes

Tilbakeviser påstander

Trollhaugen barnehage får kritikk av kommunen fordi eieren skal ha tatt opp private lån i barnehagens investeringsselskap, og for at eieren har en lønn på over en million kroner. Til lønnen anfører Rasmussen at den er en direkte motytelse til daglig leders arbeidsinnsats.

Når det gjelder lånet viser han til at lån fra selskap til aksjonær i seg selv ikke er forbudt, og ikke i strid med barnehageloven.

Også for Borgundveien barnehage går forholdene på at de skal ha tatt ut så høy lønn og utbytte at kommunen mener det er ulovlig. Her vises det til at daglig leders lønn er rimelig, og er satt på bakgrunn av sunn økonomisk drift.

Kan ende hos fylkesmannen

Private barnehager i Norge får hvert år milliardbeløp i overføringer, men bare noen få kommuner har gjennomført kontroll med pengebruken. De andre barnehagene som Ålesund kommune mener har brutt loven, har fått utsatt frist for å komme med sine merknader. Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal har tidligere sagt til NRK at saken kan ende hos Fylkesmannen og videre i rettssystemet fordi partene ikke er enige om de skjønnsmessige vurderingene.

Bjørn Ivar Rødal

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal utelukker ikke at barnehagetilsynet til slutt kan ende hos fylkesmannen.

Foto: Synnøve Hole / NRK