Tilbake i rute

Ferjesambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya vil være tilbake i normal rute fra og med 1245 fra Kvamsøya. Ruta har vært innstilt på grunn av dårlig vær.