Tilbake i drift

Det er normal drift i ferjesambandet Volda - Lauvstad frå klokka 14.20. Ferja i sambandet fekk motortrøbbel tidlegare i dag, og blei slept til land av ferja i sambandet Volda - Folkestad.