NRK Meny

Til finalen om måltid for eldre

Sjuke- og aldersinstitusjonar har siste månadane konkurrert om å vere flinkast til å løfte fram dei hyggelege måltidsstundene for bebuarane gjennom tiltaket «Gylne måltidsøyeblikk». No er finalistane her i fylket klare;Glomstua omsorgssenter i Molde kommune, Tustna sykehjem i Aure kommune, Herøy Helse og omsorgssenter og Myrvåg omsorgssenter i Herøy kommune. Fylkesmeisteren blir kåra om vel ei veke, og i november går landsfinalen.