– Presset ut på grunn av sjukehussaken

Legene i Kristiansund er ikke i tvil om at tidligere direktør i Helse Midt-Norge Trond Michael Andersen ble presset ut av jobben på grunn av striden rundt plassering av nytt sjukehus i Møre og Romsdal.

Trond Michael Andersen

Tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge Trond Michael Andersen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Andersen selv ser frem til å gi sin versjon til Stortinget i en åpen høring.

– Et sentralt punkt i min forklaring til kontrollkomiteen vil være å vise at Helse Midt-Norge leverte på omtrent samtlige styringskrav fra Helsedepartementet i min tid, sier Andersen.

Andersen sa opp sin stilling i Helse-Midt-Norge 16. oktober i fjor. Årsaken var kraftig kritikk fra enkelte tillitsvalgte.

Avgangen kobles til sjukehussaken

Marthe Styve Holte og Trond Michael Andersen

Marthe Styve Holtet nektet å sparke Trond Michael Andersen og trakk seg som styreleder. Like etter gikk Andersen på dagen fra jobben som direktør i Helse Midt-Norge.

Foto: Helse Midt

Etter det NRK kjenner til ble Andersen ved flere anledninger bedt om å kvitte seg med Astrid Eidsvik som direktør i Helse Møre og Romsdal. Det var fagforeninger i Molde og Trøndelag som stod bak kravet om å fjerne Eidsvik.

Ifølge NRKs kilder nektet Andersen å fjerne Eidsvik. Kort tid etter krevde de samme fagforeningene som vil fjerne Eidsvik, Andersens avgang.Daværende styreleder Marthe Styve Holtet trakk seg fra jobben da helseministeren ba henne sparke Andersen.

Les også: Ble bedt om å sparke helsedirektør

Andersen ønsker ikke å kommentere påstandene nå.

– Jeg vil gi en presis beskrivelse på hvordan jeg opplevde dette når det kommer til kontrollkomiteen, sier Andersen.

Ser frem til å møte komiteen

Trond Michael Andersen ser frem til å svare for seg i kontroll- og konstitusjonskomiteen

– Jeg forholder meg til fakta, og vil svare på alle spørsmålene jeg får i saken. Men jeg kommer ikke til å si noe om disse påstandene før høringene, sier Andersen.

– Vi fikk en bestilling fra Helsedepartementet. Vi leverte i henhold til bestillingen på så å si samtlige punkt. Dette viser at Helseforetaket leverte svært godt i 2014, og dette har ikke kommet frem, sier Andersen.

Var for Kristiansund-vennlig?

Tillitsvalgt for overlegene i Kristiansund Ralph Herter mener Andersen ble ofret fordi han ikke var klar nok i sin støtte til Molde.

Ralph Herter

Tillitsvalgt for overlegene i Kristiansund Ralph Herter.

Foto: Eirik Haukenes

– Jeg tror Andersen ble fjernet fordi moldemiljøet fryktet hva som ville skje etter at han nektet å sparke Eidsvik. Når han ikke ville sparke Eidsvik, måtte de kvitte seg han, sier Herter.

Herter sier at de opplevde Andersen som en dyktig og ryddig direktør.

– Han var åpen for både Storbakken og Hjelset, og ga uttrykk for at han ikke hadde bestemt seg. Han ga aldri noe signal om hva han ville gå for, og lyttet til innspill, sier Herter.