Hopp til innhold

Tidenes budsjettjustering i Kristiansund

Flere uttrykker nå bekymring over de foreslåtte budsjettkuttene i Kristiansund kommune. I dag møtes bystyret for å diskutere tidenes budsjettjustering.

Flere kommunale tjenester må regne med store kutt når Kristiansund kommune skla sparre inn 78 millioner kroner i inneværende år.

SE TV-SAKEN: Tirsdag skal bystyret i Kristiansund møtes for å diskutere budsjettkuttene i kommunen.

Forrige tirsdag la Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, frem et forslag om revidert kommunebudsjett for 2015.

I forslaget foreslo Ingebrigtsen å kutte totalt 78 millioner kroner, derav 50 millioner for å dekke underskudd fra 2013-2014, og 28 millioner til å dekke forventet overbruk i 2015.

I dag skal kuttforslagene diskuteres i bystyret.

Kutt i skolene

Skepsis og spenning preger Kristiansund. Der de har to lærere i dag, kan de stå igjen med bare en etter bystyremøtet tirsdag.

Bjørn Tore Schrøen, leder i Utdanningsforbundet i Kristiansund.

Bjørn Tore Schrøen frykter for fremtiden til skolene i Kristiansund.

Foto: eirik haukenes / nrk

For skolene rammes hardt når kommunen skal fjerne 78 millioner kroner fra årets budsjett.

– Det er elevene som får kjenne det på kroppen dersom kuttene blir en realitet, sier Bjørn Tore Schrøen, leder i Utdanningsforbundet i Kristiansund.

I forslaget fra rådmannen skal 15 lærerstillinger vekk. Kutt som rådmannen selv har sagt kan ødelegge for den positive utviklingen som skolene i Kristiansund har hatt.

– Antallet lærere og voksentettheten er veldig viktig for ungene sin læring, sier Schrøen.

Flere tjenester må avvikles

På Tollåsenga er Storhaugen helsehus i ferd med å ta form. Med totalt 35 korttidsplasser skulle helsehuset være Kristiansund kommunes senter for korttids- og spesialiserte tjenester.

Katrine Roksvåg, prosjektleder i Kristiansund kommune.

Katrine Roksvåg, prosjektleder i Kristiansund kommune.

Foto: eirik haukenes / nrk

– Her ser du størrelsen på rommene. Bygget er klart for overtakelse til Kristiansund kommune i slutten av august, sier Katrine Roksvåg, prosjektleder i Kristiansund kommune.

Men selv om arbeiderne er ute til da, kommer ikke alle pasientene inn. Mesteparten av bygget blir stående tomt til neste år for å spare penger. Samtidig skal 32 eksisterende sykehjemsplasser avvikles og stå ubebodd.

– Ikke godt nok

Rådmannen måtte svare for kuttene i helsesektoren da han møtte eldrerådet mandag. De mener at prosessen med budsjettkutt i Kristiansund kommune har gått altfor fort.

Rolv Sverre Fostervold, leder i Kristiansund eldreråd.

Rolv Sverre Fostervold, leder i Kristiansund eldreråd, mener kuttene kom som en overraskelse.

– Det var viktig for oss å påpeke at denne situasjonen ikke er god nok, sier Rolv Sverre Fostervold, leder i Kristiansund eldreråd.

– Vi er kritisk både i forhold til nedbygging av sykehjemsplasser og hjemmetjenesten, fortsetter han.

Folk er passivisert fordi det har gått for fort i svingene, mener lederen.

– Forrige uke kom det et kuttforslag som var mye større enn det som opprinnelig ble sagt. Økonomi er en ting, men jeg tror de ansattes innsats blir skadelidende ved slike store og overraskende budsjettkutt, sier Fostervold.

Frykter for fremtiden

Da formannskapet fikk fremlagt innstillingen forrige uke, gikk den gjennom uten store innsigelser.

Spørsmålet er hva som skjer når bystyret i dag skal bli enige om kutt som ramme helse, frivillighet, kultur og selvsagt skole. For all sparing har sin pris.

– Jeg frykter at resultatene til Kristiansundskolene blir dårligere i fremtiden dersom kuttene gjennomføres, sier Bjørn Tore Schrøen, leder i Utdanningsforbundet i Kristiansund.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL