Tevlar om pris for programvare

Tilsette og studentar ved NTNU i Ålesund tevlar no om å vinne prisen for beste programvare innanfor radiograf-faget. I samarbeid med Sunnmøre MR-klinikk har universitetet utvikla ein programvare som konsturerer nøyaktige 3D-modellar av ledd i løpet av få minutt. Dette er eit arbeid som helsepersonell elles ville brukt opp til fleire dagar. Programvaren har nådd semifinalen i konkurranse med mellom andre Siemens og Philips. Det er nettstaden auntminnie.com som står bak kåringa.

Ext. NTNU i Ålesund
Foto: Frode Berg / NRK