NRK Meny
Normal

Her er det fare for storbrann i trehusbebyggelse

182 norske byer og tettsteder har tett trehusbebyggelse der det er fare for områdebrann. Noen områder karakteriseres som svært brannfarlige.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kart over verneverdige trehusbebyggelser» i nytt vindu

I rapporten fra 2005 trekkes blant andre trehusbebyggelsene på Grip utenfor Kristiansund, Bleik i Andøy kommune og Tønsberg frem som eksempler på «svært brannfarlig» tett trehusbebyggelse.

Verneverdig trehusbebyggelse

Slik har DSB registrert norsk verneverdig trehusbebyggelse.

Foto: DSB

Grip er et gammelt fiskevær nordvest for Kristiansund by. Øya er tettbygd med trehus. Bebyggelsen inneholder også en stavkirke som er vernet.

Grip har, som Lærdal, tett trehusbebyggelse. Og der er en stavkirke som er vernet av Riksantikvaren. Vi har hatt et prosjekt som gjelder brannsikring av kirken, sier brannsjef Kjell Inge Mathisen.

– Vi havner «på hælene»

Resten av bygningene på Grip er ikke omfattet av disse brannsikkerhetstiltakene. Og faren for spredning fra et bygg til et annet anses som stor. På Grip, som i flere andre trehusbebyggelser, ligger husene tett. På dette øysamfunnet blåser vinden ofte hardt, det må kraftige pumper til for å slukke med sjøvann, og reisetiden fra byen til øya er i denne sammenhengen lang.

Grip ligger forholdsvis langt ute i forhold til Kristiansund by. Vi er «på hælene» om vi får en situasjon der ute. Vi ville være avhengige av innleid transport for å komme oss dit, sier Mathisen.

Berre pipa att

Slik ser det ut i Lærdal i dag etter brannens herjinger i natt. Bare pipa står igjen på dette huset.

Foto: Oddleif Løset / NRK

– Øya er heldigvis ubebodd

Han ser imidlertid fordelen som ligger i at det ikke er fastboende på Grip. Skjer det en brann vintertid vil der mest trolig ikke være folk på øya.

Skulle det skje om sommeren vil det forhåpentligvis bli oppdaget så tidlig at det ikke går liv tapt, sier han.

Brann i Telthusbakken i Oslo

Trehusbebyggelse over hele landet har brent. Her fra en brann i Telthusbakken i Oslo. Dette området er også nevnt i rapporten fra DSB.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Flest områder i Sør-Norge

De aller fleste områdene med tett trehusbebyggelse, der det er fare for spredning til området rundt, ligger i Sør-Norge. Områder, som blant annet Møllenberg i Trondheim og trehusbebyggelsen i Grimstad har i rapporten havnet i kategorien «stor fare».

I rapporten blir det også nevnt en rekke områder som inneholder tett trehusbebyggelse, men der faren for spredning til et større område ikke anses som overhengende. Her kategoriseres for eksempel Gjøvik sentrum som «middels fare» og Svartlamoen i Trondheim som «liten fare».

– De har hatt store utfordringer

Lærdalsøyri 1 og Lærdalsøyri 2 er omtalt i rapporten, og er en del av undersøkelsene som ble gjort frem til 11. august 2005. Men i denne rapporten blir ikke Lærdalsøyri brukt som eksempel.

Det som skjer i Lærdal er en stor tragedie. De har hatt store utfordringer gjennom natten. Og det som starter som en «ordinær» husbrann sprer seg lett videre når brennende bygningsrester flyr med vinden, sier Mathisen.

– Mange farlige områder

Faren for slik spredning er ikke isolert til steder som Grip, Bjørnsund og Øksendalsøra. Dette er alle steder med tett trehusbebyggelse. Nyere bygningsmasse er ført opp med nye og strengere byggforskrifter som også skal hindre brann. Men svært mange byer og tettsteder har bygninger som er svært utsatt.

Slik er det mange steder i Norge. Også Kristiansund har steder der faren for spredning er stor. Nå ser det ut som om selve brannberedskapen har vært veldig god i Lærdal. Det ser ut som om de har handlet både raskt og korrekt. Men det er klart at når dette har skjedd, så må det danne grunnlag for en gjennomgang med tanke på forebyggende arbeid, sier Mathisen.

På grunn av hardt arbeidspress i DSB har det ikke vært mulig å få kommentarer fra direktoratet om denne rapporten i dag.

Grip

Grip har en av trehusbebyggelsene i Norge der farene for områdebrann blir karakterisert som svært stor. Brannvesenet garanterer ikke for brannsikkerheten, da utrykningen må skje med innleide båter, og Grip ligger i havet langt fra Kristiansund by.

Foto: Ingvar Sæther