Tett dialog før sykehusvalg

Styret i Helse Møre og Romsdal legger opp til tett dialog med Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie (H). Sykehustomten til fellessykehuset på Nordmøre og i Romsdal velges i desember.

Helse Møre og Romsdal skal neste måned si hvor det nye felles sykehuset på Nordmøre og i Romsdal skal ligge.

Ifølge styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, er alt åpent før den endelig avgjørelsen.

Astrid Eidsvik, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, er klar for nok en busstur for å se på de tre sykehustomtene mellom Kristiansund og Molde.

I dag, mandag 27. oktober, er det 52 dager igjen til Helse Møre og Romsdal sier hvor det nye felles sykehuset på Nordmøre og i Romsdal skal ligge.

Astrid Eidsvik er klar for nok en busstur

Astrid Eidsvik er klar for nok en busstur for å se på de tre sykehustomtene.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Storbakken på Frei, Molde, og Gjemnes er de tre aktuelle plasseringene for sykehuset som er planlagt å stå ferdig innen 2021, til en prislapp av fire milliarder kroner.


Les også: Høie beroliger sykehusforkjemperne etter helse-bråket


Ifølge styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, er alt åpent før den endelig avgjørelsen.

– Jeg har overhodet ikke gjort meg opp noen mening. Nå skal jeg på min tredje tomtebefaring og jeg skal se både på avstand og samferdsel, sier han.

Føler seg ikke detaljstyrt

Helseforetaket har gjennomført sitt nest siste styremøte før beslutningen blir tatt. Nå legger styret i Helse Møre og Romsdal opp til en tett dialog med styret i Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie frem mot onsdag den 17. desember.

– Det er viktig for oss å være helt sikre på at vi vet hva Helse Midt-Norge og helseministeren mener, sier Stein Kinserdal.

– Betyr det at dere egentlig ikke bestemmer så mye?

– Nei, det betyr at vi har hatt hele ansvaret for utreding og for å bringe frem det som har kommet frem i utredningene. Det handler like mye om vår mulighet til å påvirke beslutningene oppover som nedover, sier han.

Styrelederen mener det er hans oppgave å få de ulike interessene til å møtes og sammen komme frem til den beste konklusjonen.

Tidligere denne måneden valgte styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge å gå på dagen. Hun opplevde en detaljstyring fra Helsedepartementet. Kinserdal føler seg ikke detaljstyrt.

Les også: Helsetopp går på dagen i protest mot detaljstyring

– Nei. Jeg vet at hvis du ikke har nese for hva en eier krever og det politiske nivået, så må du finne deg noe annet å gjøre, sier han.