NRK Meny

Testing av CO2-fangst

Testinga av eit anlegg for CO2-fangst som kan bli brukt i det planlagte gasskraftverket på Tjeldbergodden, skal starte no i mai.

Kilde: Nordvestnytt/NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Blant 12 aktuelle leverandørar av slike anlegg har dei samarbeidande selskapa Statoil og Norske Shell valt ut 3 som skal testast nærare, skriv Nordvestnytt.

2000 timar

Det japanske selskapet Mitsubishi og det amerikanske Fluor skal teste sine anlegg i heimlandet. Det canadiske Can-Solv testar sitt på Risavika gassenter i Sola kommune. - Vi har stilt krav om at testperioden skal vare minst 2000 timar, og testinga i Risavika startar no i mai, seier Øistein Johannessen i Norske Shell til NRK Møre og Romsdal.

Endeleg avgjerd i 2008

Det er Statoil og Norske Shell som arbeider med planane om eit gasskraftverk med CO2-reinsing på Tjeldbergodden i Aure. Øivind Johannessen reknar med at dei før årsskiftet bestemmer seg for kven som får levere anlegget for CO2-fangst dersom det blir gasskraftverk. I løpet av 2008 skal dei ta den endelege avgjerda om prosjektet på Tjeldbergodden skal gjennomførast. - Vi har ikkje god tid, seier Johannessen. - Blir gasskraftverket bygt, skal det stå ferdig i 2011-2012.

Målet er at reinseanlegget skal fjerne 85 prosent av den CO2-gassen som kraftverket slepper ut. I tillegg blir CO2-utsleppa frå plattformene reduserte fordi dei skal få straum frå kraftverket på land.

CO2-anlegg

Det finst fleire anlegg for CO2-fangst rundt om i verda. Det som er planlagt på Tjeldbergodden blir 10 gonger større enn det største som finst i dag - eit anlegg som Mitsubishi har bygt i India. Der blir karbondioksidet brukt til kunstgjødselproduksjon. CO2 frå Tjeldbergodden skal førast tilbake under havbotnen og brukast til å utvinne meir olje og gass.

 

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.