Teken for fyllekøyring to gonger

I Ålesund og Sula blei ein mann i slutten av 20-åta teken for fylkekøyring to gonger på same dag. Det er politiet som melder om dette. Først blei han teken i ein kontroll og teken inn til politihuset til avhøyr. Deretter sette han seg i bilen og køyrde mot Sula. Men då blei han stoppa i ein kontroll som UP hadde organisert.