Tek seg av sauen

Tidlegare i dag mista ein sau livet etter å ha blitt skremt utfor eit stup av ein hund ved Trollstigen. Politiet etterlyste eigarane av både sauen og hunden. No har saueeigaren meldt seg. Vedkomande vil ta seg av dyret, melder politiet.