Tek hundane ut av besøkstenesta

Røde Kors stoppar inntil vidare all besøksteneste der hund er med. – Når vi ikkje veit kva denne sjukdommen går ut på, så tek vi alle hundar ut av besøkstenesta. seier Beate Pilskog i Møre og Romsdal Røde Kors si besøksteneste.