Hopp til innhold

Syklar gir straum til teaterstykke om klimakrisa

Det trengst fleire syklistar enn skodespelarar for å gjennomføre framsyninga. For første gong i eit norsk teaterstykke blir energien til lyd og lys produsert av syklar.

Et stykke for de levende i en døende verden

MONOLOG: Skodespelar Anne Wiig meiner stykket er fullt av håp og humor, sjølv om tematikken er dyster. I bakgrunnen produserer Silje Holte straum til framsyninga.

Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Medan skodespelaren framfører ein 90 minutt lang monolog, er det to syklistar som med rå muskelkraft sørgjer for å produsere straumen som trengst på scena.

Det er første gong i Noreg at straumen til lyd og lys blir produsert til eit teaterstykke – samtidig som forstillinga blir spelt.

– Det er kjempegøy. Det er jo første gongen eg, eller nokon i Noreg, har gjort noko sånt, smiler skodespelar Anne Wiig.

Silje Holte sykler på Teatret Vårt

Silje Holte frå Fannefjord sykkelklubb meiner ein oftare burde produsere straum når ein syklar.

Foto: ROAR JONNY STRØM / NRK

Teaterstykke om klimakrisa

Neste veke har Teatret Vårt premiere på framsyninga «Eit stykke for dei levande i ei døyande verd».

– Det er veldig fint å kjenne at straumen faktisk blir produsert samtidig som eg står der og speler, seier Wiig.

Stykket handlar om klimakrisa, og Teatret Vårt er det einaste teateret i Noreg som har fått rettar til framsyninga som er skriven av den amerikanske økoaktivisten og feministen Miranda Rose Hall.

Noregs mest miljøvennlege framsyning

Framsyninga er ein del av eit det europeiske samarbeidsprosjektet STAGES, som utforskar måtar å lage berekraftig teater på.

– Det er berekraftig, det er nullutslepp og det er heilt reelt. Vi produserer straum samtidig som publikum er i rommet, seier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag om teaterstykket.

I tillegg til å vere teatersjef, er han regissør for framsyninga, som han meiner er den mest miljøvennlege i Noreg.

Et stykke for de levende i en døende verden

Teatersjef i Teatret Vårt, Kristian Lykkelset Strømskag, har eit brennande engasjement for tematikken i stykket.

Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Sjølv om det er mogleg å spare nokre kroner på sjølvprodusert straum, understrekar teatersjefen at syklane ikkje er der av økonomiske grunnar.

– Kva vi sparer økonomisk, veit eg ikkje. Men kva vi kan spare økologisk og miljømessig, det er viktig. Det er eit viktig symbolsk og reelt bidrag at vi faktisk får til dette, seier han.

Lov å ta pause

Silje Holte frå Fannefjord sykkelklubb er éin av dei to syklistane som skal produsere all straumen som trengst på scena under framsyninga.

– Det er eit kult og viktig konsept. Det er artig å vere med, seier Holte.

Sykkelteater

Strømmen som blir laga av syklistane gir både lys og lyd til teaterframsyninga.

Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Ho fortel at det går heilt fint å sykle gjennom framsyninga. Likevel innrømmer ho at ho kjende på litt press første gong ho sette seg på sykkelen.

– Dei har roa meg med at eg kan ta litt pause viss eg får krampe, ler Holte.

Første framsyning blir på Høstscena i Ålesund.

Les også «Som om nokon har muta barselbrølet»

Fra «Barselfeber»