Tatt i tunneler

9 forenklede forelegg i Oppdølstrandstunnelen og 7 forenklede forelegg i Øksendalstunnelen ble resultatet etter at UP i formiddag har hatt kontroll i de to tunnelene.