Tar sikte på rask avgjørelse om E39

– Avgjørelsen om trasèvalg for E39-prosjektene mellom Skei i Sogn og Fjordane og Valsøya i Møre og Romsdal blir trolig tatt i løpet av et par måneder.

Oddbjørn Vatne og Jon Georg Dale

Statssekretær i samferdselsdepartementet Jon Geor Dale (FrP) ble orientert om viktige utfordringer for Møre og Romsdal av ledere i samferdselsutvalget, Oddbjørn Vatne (Sp).

Det bekreftet statssekretæren i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale(FrP), under et møte med politikere fra Møre og Romsdal tirsdag kveld.

Dale hadde selv tatt initiativet til å møte samferdselsutvalget i Møre og Romsdal for å få innspill til flere av de utfordringene som Møre og Romsdal står overfor.

En av utfordringene er konseptvalgutredninga (KVU) for E39 mellom Skei og Valsøya. Arbeidet med planlegginga av Møreaksen som innebærer fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, står på vent til regjeringa har behandlet KVU for denne delen av E39.

Befaring rett over nyttår

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale, møter politikere fra Møre og Romsdal

Den politiske ledelsen i departementet skal til Nordfjord og Møre og Romsdal rett over nyttår, sier statssekretær Jon Georg Dale.

Foto: Trond Vestre / NRK

Før det kan skje må regjeringa ta stilling til trasèvalget for kryssinga av fjordene på strekninga.I Nordfjord og på Sunnmøre er ikke trasèvalget avgjort. Nå vil ønsker den politiske ledelsen i samferdselsdepartementet å skjære gjennom:

– Vi tar sikte på en rask avgjørelse. Ganske kjapt over nyttår drar vil til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal for å se på noen av disse trasene, sier statssekretær Jon Georg Dale (FrP).

– Betyr det tidlig i januar?

– Ja, det betyr at vi satser på å få det til så fort som mulig i januar så vil den praktiske kalenderen avgjøre hvor raskt vi får det til, sier Dale.

– Betyr det at de stridsspørsmålene som knytter seg til noen av prosjektene blir avgjort i februar?

– Ja, det gjenstår å se. Det vil alltid være en prosess i regjeringa etterpå, men vi har en ambisjon om å lande dette raskt. Den forrige regjeringa klarte ikke det. Vi har sagt at dersom vi skal vise handlekraft i praksis så må vi gjøre dette raskt og det har vi en ambsjon om å gjøre, sier Dale.

E39 alternativa gjennom Nordfjord

Striden om E39-alternativene gjennom Nordfjord har vært tøff.

Foto: Statens vegvesen

– Vi må tørre å lande en avgjørelse

Kryssinga av Nordfjord er ikke avklart. Her står to alternativer mot hverandre: Indre trasè med tunnel gjennom Utvikfjellet eller midtre trasè med bro mellom Anda og Lote.

Kryssinga av Storfjorden på Sunnmøre er heller ikke avklart. Også her står to alternativer mot hverandre: bro mellom Hareid og Sula (Hafast) eller bro mellom Festøya og Solevågen lenger inn i Storfjorden.

Særlig i Nordfjord har striden om hvor fjordkryssinga skal skje vært et svært betent politisk spørsmål.

– Er dere forberedt på bråk?

– Det vil alltid være litt støy om dette der folk har ulike oppfatninger, men det er regjeringa sitt ansvar å tørre og lande en avgjørelse og jeg er trygg på at vi skal klare å gjøre det, sier Jon Georg Dale (FrP).

– Enda mer konkret enn før

Jan Petter Hammerø

Daglig leder Jan Petter Hammerø i Møreaksen var veldig godt fornøyd med svaret fra statssekretæren i samferdselsdepartementet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø deltok også på møtet med statssekretæren i samferdselsdepartementet. Han er veldig godt fornøyd med svaret fra Jon George Dale.

– Dette er jo enda mer konkret enn de svarene vi har fått tidligere. Nå sier jo statssekretæren at de kommer opp rett over nyttår. Det betyr at i løpet av et par måneder på nyåret så vil det meste være avklart, sier Hammerø.