Tar pasienter med demens tilbake i tid

At demente kjenner seg igjen i omgivelsene, og husker, gir trygghet. Nå skal omsorgssenteret innrede tre stuer i 40-, 50- og 70-tallsstil.

Erindringsstue Vigra omsorgssenter

FLERE TIÅR: På Vigra omsorgssenter har de personer med demens som er mellom 60 og 90 år. Derfor skal stuene innredes i forskjellige tiår. Her sitter Nina Skjong (t.v) sammen med ildsjelene Anne Grethe Austad og Julianne Sæther Ulvatne.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

Mens beboerne på omsorgssenteret har møte med sang, frukt og sveler innreder to ansatte stuer i den andre delen av senteret. Her skal de demente kunne tilbringe tid i trygge omgivelser.

I trygge omgivelser

Julianne Sæther Ulvatne og Anne Grethe Austad jobber med personer med demens. De forteller at det er viktig å få frem det de eldre husker, slik at de har det bra på en plass der de kan kjenne seg igjen.

Nå har de startet arbeidet med å innrede tre stuer på omsorgssenteret i stil fra 40-, 50- og 70-tallet.

– Det handler om å ta vare på øyeblikket selv om brukerne ikke husker det om én time, sier Ulvatne.

Flere møtesteder

Erindringsstue Vigra 40-/50-tallsstil

MØTESTED: Anne Grethe Austad og Julianne Sæther Ulvatne håper også å få til herregrupper i stuene, der mennene kan tilbringe litt ekstra tid sammen.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

De tre stuene som skal innredes skal bli brukt som erindringsrom for demente pasienter ved omsorgssenteret. Men de to damene håper det kan bli et samlingssted for eldre pasienter som bor i området også.

– Vi håper å drive en kafé én dag i uken for de som vil komme, sier de.

De tenker også at stuene kan bli et møtested for pårørendegrupper, møter, bingo og bursdager.

– En enorm giverglede

Prosjektet koster lite og er basert på egeninnsats fra Ulvatne og Austad, med hjelp fra lokalsamfunnet. Alle møblene kommer fra private hjem, mens noen bilder og lamper har de kjøpt på bruktbutikker i Ålesund-området.

– Givergleden har vært enorm. Alle møbler er i boks, nå mangler vi bare servise og ting man kan bruke til erindring og tilbakeblikk fra de ulike tidsepokene, sier Austad.

I utganspunktet var det tenkt at stuene skulle være innredet i 50-, 60- og 70-tallsstil. Men møblene de søkte er ettertraktet i mange hjem, så det har vært litt vanskelig å få tak i nok møbler fra alle epokene.

– Folk tenker seg om en ekstra gang før de leverer fra seg, men vi har fått veldig mye likevel, sier Ulvatne.

Sosialt og faglig tiltak

Nina Skjong

INGEN PENGER: Fordi Giske kommune ikke står så sterkt økonomisk, måtte innredningen av de tre erindringsstuene foregå uten store kostnader. Enhetsleder Nina Skjong forteller at hele personalgruppen støtter prosjektet.

Foto: Andrine Davidsen / NRK

Enhetsleder Nina Skjong skryter, og sier alle de ansatte og ledelsen støtter prosjektet og ildsjelene. Fra Skjong gav klarsignal om å innrede stuene har det kun gått seks uker.

– Det er et flott faglig tiltak som også gjør mye for det sosiale for beboerne våre.

Ulvatne og Austad forteller at de fikk idéen gjennom en hjemmelekse de hadde fått på skolen. Begge studerer miljøterapi i demensomsorgen. Nå bruker de fritid i helger og etter jobb på å innrede stuene.

– Vi håper å kunne åpne dørene før jul, men julekaker og julepynt, sier Austad.