Tapte millionsøksmålet

De tidligere eierne av Storfjord Hotell i Skodje har tapt millionsøksmålet mot Flakk-konsernet. På grunn av økonomiske problemer solgte de flertallet av aksjene i hotellet i 2009 til Flakk Industri og Knut Flakk. I ettertid har de hevdet at de ble presset ut av selskapet, at salget var ugyldig og har krevd 20 millioner kroner i erstatning. Retten er kommet til at kravet fra de tidligere eierne er urimelig, og de må nå betale saksomkostningene til Flakk.