Tapte i Høgsterett

Grunneigarar i Eide tapte saka mot Hustadkalk i Høgsterett. Striden handla om retten til inntektene frå bergarten eklogitt. Grunneigarane tapte saka i lagmannsretten i fjor, og dette er no stadfesta av Høgsterett. Dermed må dei betale over 600 000 kroner i erstatning til Hustadkalk. Steinen blei lenge rekna for å vere eit avfallsprodukt, men har dei siste åra blitt lønsam å vinne ut.