Tappet feil lunge - pasient fikk hjertestans

En menneskelig feil gjorde at en lege under opplæring tappet feil lunge til en pasient på ett av sykehusene i fylket. Etter kort tid hostet mannen blod og fikk hjertestans.

Helsetilsynet konkluderer med at mannen fikk uforsvarlig hjelp og at helseforetaket har brutt lova, blant annet på grunn av manglende opplæring og rutiner.

Helsetilsynet mener inngrepet burde vært bedre planlagt og gjort av folk med mer erfaring.

Mannen overlevde, men har betydelige plager etter feiltappinga.