Hopp til innhold

Tapper fond og øker lånegjelda

Rekordhøy lånegjeld – men Møre og Romsdal fylkeskommune har god nok økonomi til å fortsette som egen region, mener fylkesrådmannen.

Økonomiplan Møre og Romsdal

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik presenterte en ambisiøs økonomiplan for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Lånegjelda øker til nesten 6,5 milliarder kroner i 2020–15.000 kroner pr. innbygger og det er nesten 5000 kroner mer enn snittet av norske fylkeskommuner.

Likevel mener fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik at Møre og Romsdal fylkeskommune skal makte å betjene gjelda og opprettholde drifta på et like høyt nivå de neste fire åra.

Nordøyvegen største investering

Tirsdag presenterte han sitt forslag til budsjett for Møre og Romsdal fylkeskommune for 2017 og økonomiplan for 2017–2020.

Nordøyvegen

Nordøyvegen tar mye av investeringene i åra som kommer.

Foto: Nordøyvegen (illustrasjon)

– En ambisiøs plan, sier Guttelvik, som legger opp til store investeringer på til sammen 4,7 milliarder. Nordøyvegen med byggestart i 2018 er det store sluket og tar alene nesten 2 milliarder i de kommende fire åra. Hvordan finansieringa av Nordøyvegen skal skje blir klart i løpet av et par dager.

Utfordringene står i kø for Møre og Romsdal fylkeskommune med et omfattende behov for oppgradering av tunneler for å tilfredsstille nye internasjonale sikkerhetskrav innen 2019.

Først ut er Godøytunnelen som neste år får 365 millioner. Fylkesvegene trenger sårt til vedlikehold og får til sammen 422 millioner. Gamle bruer ødelegges av rust og må renoveres eller det må bygges helt ny bru – som Nerlandsøybrua.

Kollektiv transport

Når FM-nettet slukkes neste år så trengs det DAB også i fylkesvegtunnelene og fylket bruker 16 millioner til dette i 2017.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ferjetilbudet skal opprettholdes men det blir økte utgifter i åra framover for å tilfredsstille nye strenge miljøkrav. Staten ser ikke ut til å ville dekke de økte kostnadene til ferje- og hurtigbåter.

Stadig flere reiser kollektivt og fylkeskommunen overtar alt ansvar for kollektivtrafikk fra 2017 gjennom sitt selskap FRAM. Nye og enklere betalingsløsninger med elektronisk billettering blir gradvis tatt i bruk og informasjonen til kollektivreisende skal styrkes med innføring av sanntidsinformasjon også på bybussene.

Stor skoleutbygging

De 23 videregående skolene og to fagskolene skal bestå. Romsdal videregående får 175 millioner til fullføring av nye bygg i massivtre. Spjelkavik videregående er også snart ferdig med nytt bygg og får 91 millioner. Til planlegging av ny skole på sørsida i Ålesund er det satt av 10 millioner.

Kultur satsingsområde

Kultur er blant satsingsområda til fylkeskommunen. I 2017 bidrar blant annen fylket med 11 millioner til hall over kunstisbanen i Kristiansund. Stiftelsen Nordmøre museum får 6,2 millioner til rehabilitering av Sliperiet og Geitbåtmuseet i Halsa. Sunnmøre museum får penger til et større lagerbygg for sunnmørsbåter, landbruksredskap og forskjellige vogner.

Kristiansund har ikke egen høgskole, men neste år skal det arbeides for å få etablert et Campus Kristiansund der det både skal være undervisning og forskning. 1 million kroner skal brukes hvert år framover til 2020.