NRK Meny
Normal

Barn sine synsfeil blir ikke oppdaget

Mer enn hver tiende førsteklassing har synsfeil som ikke er korrigert med briller eller kontaktlinser.

Skolebarn

Ifølge en undersøkelse gjort av optiker Marie Aambø i Ørsta har mer enn 13 prosent av førsteklassingene synsfeil uten å bruke briller eller linser.

Foto: ScanstockPhoto

Det viser en kartlegging som optiker Marie Aambø har gjort blant hundre barn i Ørsta. Helsekontrollen som alle fireåringer får omfatter synskontroll, men mange synsfeil blir ikke oppdaget der, sier Aambø.

Marie Aambø

Optiker Marie Aambø sier at det ikke alltid er så lett å oppdage om barn har problemer med synet.

Foto: Privat

– Det er ikke alltid så lett å se at små unger sliter med synet. På fireårskontroll ser en etter grovere synsfeil som kan gi varig synsnedsettelse. Om man bare er litt langsynt, nærsynt, har litt samsynsproblem, fokuseringsproblem eller problemer med øyemotorikk – da vil det ikke bli oppdaget der.

Går utover læring

Aambø sjekket synet på alle førsteklassinger ved fire av de største barneskolene i Ørsta. Kartleggingen er en del av en mastergraden i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Undersøkelsen inngår i en større kartleggingsstudie ved høyskolen.

Resultatene av undersøkelsen viser at 13 prosent av førsteklassingene som ble undersøkt hadde synsfeil som de hverken brukte linser eller briller for å korrigere.

En liten synsfeil trenger ikke å påvirke alt i det daglige, men det kan fort gå utover skoleprestasjoner og læring, sier optikeren.

– Det kan bety at de har problemer med å se bokstavene tydelig, at ordene flyter i hverandre og overlapper hverandre, og det kan være vanskelig å få flyt i lesingen. Noen kan også ha dobbeltsyn, sier hun.

– Hvilke konsekvenser får det på lengre sikt dersom synet ikke blir korrigert?

– Det er klart at dersom en henger etter allerede fra starten av fordi en ikke får gjort de oppgavene en skal ordentlig, så kan spriket mellom de som sliter med synsproblem, i forhold til dem som ikke har det, bli større og større etter hvert som de blir eldre. Da klarer de ikke å henge med like godt i skolesammenheng som de andre, sier hun.

Holder seg til nasjonale retningslinjer

Helsesøster Guri Maaseide i Ålesund sier de forholder seg til nasjonale retningslinjer når de gjennomfører synskontroller på fireåringer.

– Det blir gjort når barnet er fire år fordi det er vanskeligere å gjøre det tidligere, og man gjør det ved fire år fordi man ønsker å komme i gang med eventuell behandling så tidlig som mulig, og gjerne før skolestart.

Hun sier at det ut ifra retningslinjene ikke blir ansett som nødvendig å gjøre en screeningundersøkelse av alle barn ved seks år.

– Men det blir gjort målrettede undersøkelser dersom foreldre er bekymret eller om der er forhold som man tenker kan ha betydning for synet, sier hun.