NRK Meny
Normal

Stadig færre vil drive økologisk

Økt arbeidsmengde og lavere effektivitet fører til at stadig færre bønder har interesse av å drive med økologisk landbruk.

Økologisk gårdsdrift

Økologisk gårdsdrift skiller seg fra tradisjonelt landbruk, blant annet fordi man ikke kan bruke kraftfôr eller nevneverdige mengder med gjødsel.

Foto: Kleiven, Paul / Kleiven, Paul

Ifølge statistikk fra Debio var det 16 bønder som sluttet med økologisk drift i Møre og Romsdal i 2012. Til sammenligning var det bare tre nye som startet opp med denne virksomheten.

Økobonde Anne Katrine Jensen

Økobonde Anne Katrine Jensen understreker at økologisk drift krever merarbeid.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Tallene viser dermed for tredje året på rad en nedgang i antallet bønder som driver økologisk.

Økobonde på Osmarka i Gjemnes og styremedlem i bondelaget i fylket, Anne Katrine Jensen, mener vi trenger økobønder, men hun forstår at noen må gi opp.

Tviler på motivasjonen

– For en del år siden ble det satset ganske kraftig på økologisk landbruk. Mange av dem som kastet seg på bølgen den gangen, tenkte kanskje ikke så nøye gjennom hva økologisk produksjon faktisk er, sier Jensen.

Hun understreker at denne typen virksomhet er mer arbeidskrevende enn vanlig landbruk, og tviler på at alle er like motiverte for å drive økologisk produksjon.

Jensen oppmoder likevel bøndene til å satse økologisk. I stortingsmelding nummer 9 er det nemlig en målsetting om å ha 15 prosent økologiske landbruk og forbruk i Norge.

– Derfor er det viktig å opprettholde denne virksomheten. Hvis vi faller under målsettingen, så må vi importere fra utlandet. Det er ikke heldig. Vi snakker jo om egen matforsyning her, sier Jensen.

Saken fortsetter under bildet

Eva Merete Lindseth og Trygve Slagsvold Vedum

Gårdbruker Eva Merete Lindseth mener det økologiske landbruket går på bekostning av de tradisjonelle bøndene. Her med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum 4. februar i år.

Foto: Gunnar Sandvik

Rammer tradisjonelle bønder

Eva Merete Lindseth er tradisjonell gårdbruker ved Sylteosen i Fræna, og hun er kritisk til den økologiske gårdsdriften.

– Det går til en viss grad ut over oss tradisjonelle bønder, fordi de som driver økologisk virksomhet har behov for å leie mer jord enn oss andre.

– Grunnen til dette er at de driver mindre effektivt, som følge av at de ikke kan bruke kraftfôr eller nevneverdige mengder med gjødsel på jorda si, sier Lindseth.

Hun har derfor ingen problemer med å forstå tilbakegangen blant bøndene som driver økologisk. Samtidig roser hun de gårdbrukerne som suksessfullt driver skikkelig økologisk landbruk.

– Det kan nok være tøft å leve av denne driften. De får riktignok mer tilskudd fra staten, men de trenger det vel ettersom produksjonen går ned.