Sykmeldt ordfører har skapt frustrasjon i Ørskog

Formannskapet i Ørskog diskuterte torsdag kveld hvordan kommunen skal fordele oppgavene mens ordføreren er delvis sykmeldt. Men det kom ingen endelig avklaring i løpet av møtet.

Formannskapet i Ørskog

Ordfører Karen Simonnes Aanes som er sykmeldt frem til 27. januar, orienterte formannskapet om situasjonen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører Karen Simonnes Aanes (Ap) har i flere perioder vært sykmeldt. Nå fra nyttår er hun 50 prosent sykmeldt frem til 27. januar.

Det var varaordfører Geir Peter Aure (V) som ønsket å drøfte situasjonen. Han har ikke lagt skjul på at det er krevende å stille på møter på kort varsel når ordføreren blir sykmeldt.

– Vanskelig å steppe inn på kort varsel

Geir Peter Aure

Varaordfører i Ørskog, Geir Peter Aure (V).

Foto: Trond Vestre / NRK

Aure ville ha et svar fra ordføreren om hvordan hun så for seg arbeidsfordelingen i kommunen når hun var 50 prosent sykmeldt.

– Jeg har en fleksibel arbeidsgiver, men det er vanskelig å steppe inn på kort varsel. Dette er viktige tider med mange store oppgaver, og det er uheldig at vi ikke kan stille på møter, sa Geir Peter Aure og viste blant annet til møtene om sammenslåing med Ålesund, Skodje og Sandøy.

Trakassering

Ordførerens partifelle Arne Abelseth hadde liten forståelse for varaordførerens frustrasjon.

– Når ordføreren blir sykmeldt så må varaordføreren kontakte ordføreren istedenfor å gå til media. Dette er trakassering av ordføreren. Reglementet sier klart fra at varaordføreren skal steppe inn når ordføreren er syk, sa Arne Abelseth.

– Jeg synes varaordføreren har skjøttet oppgaven på en god måte. Jeg mener han har ivaretatt kommunens interesser, og ikke prøvd fremme seg selv, svarte Knut Harstad (H).

– Alle kan bli syk

Karen Simonnes Aanes

Ordfører i Ørskog, Karen Simonnes Aanes (Ap)

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører Karen Simonnes Aanes redegjorde for sin situasjon. Hun var blitt akutt syk 22. november, men mente hun hadde gitt beskjed om at hun var syk.

– Alle kan bli syk. Jeg er blitt sykmeldt, og det er noe vi må forholde oss til, og så må vi finne en løsning. Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe feil, sa Karen Simmones Aanes.

– Jeg føler meg bedre nå og håper å kunne komme tilbake igjen når sykemeldingsperioden er over.

Bekymring

Men flere av politikerne uttrykte bekymring for om kommunens interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Ordføreren har vært sykmeldt i til sammen fem og en halv måned siden valget. Hva tenker ordføreren om det? spurte Jan Vidar Hansen (Frp).

– I andre enden av dette må det ligge en karamell dersom ordføreren fortsatt er sykemeldt, og dersom det skal være interessant å steppe inn. Nå i januar er det snakk om å drive brannslukking, sa Olav Kjetil Sjøholt.

Arne Abelseth

Arne Abelseth representerer Arbeiderpartiet i formannskapet i Ørskog

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Arne Abelseth hevdet at det er varaordføreren som skaper problemene.

– Jeg mener vi må få avklart om varaordføreren er i stand til å skjøtte vervet som varaordfører. Han er varaordfører i 10 prosent stilling, og skal være i stand til overta når ordføreren er syk, sa Arne Abelseth.

Det kom ingen endelig avklaring under møtet, og det ble ikke gjort noe vedtak, men både varaordfører Geir Peter Aure og ordfører Karen Simonnes Aanes mener de skal klare å finne en god arbeidsdeling.