Syklist ikkje alvorleg skadd

Syklisten som vart frakta til sjukehus etter ein samanstøyt med ein bil i Molde er ein gut på 13 år. Guten er ifølgje politiet ikkje alvorleg skadd.