Sykepleiere bekymret for flytting

Spesialsykepleierne ved avdelingen for prematurfødte barn i Ålesund har sendt brev til en rekke politikere fordi de er bekymret for at avdelingen kan bli flyttet til Trondheim. En ekspertgruppe anbefaler Helse Midt-Norge å samle behandlingen ved St. Olavs Hospital. Sykepleierne sier det i denne rapporten ikke legges vekt på værforhold, den geografiske avstanden og belastninger for den gravide eller det svært sårbare barnet.