Hopp til innhold

Sykehussaka blir ikke utsatt

Helse Nordmøre og Romsdal skal i dag behandle funksjonsfordeling mellom sykehusene i Molde og Kristiansund.

Styremøte i Helse Nordmøre og Romsdal om funksjonsfordeling

Styremøte i Helse Nordmøre og Romsdal har startet møtet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

John Harry Kvalshaug og tre andre kom med forslag om å utsette saka til etter at strategi 2020 blir vedtatt i sommer.

Første del av dagen har styret diskutert om de skal behandle saka om å samle akuttilbdet og fødeavdelingen ved sjukehuset i Molde

Vil få store konsekvenser

De begrunnet det med at det kan få dramatiske konsekvenser å vedta dette før en overordna strategiplan er klar.

Det var med sju mot fire stemmer det ble vedtatt at saken ikke skal utsettes.

John Harry Kvalshaug

John Harry Kvalshaug ønsket utsettelse av hele saka.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Jeg tar det til etterretning, men jeg ser for meg at de vil noen rare debatter rundt om i kommunene og fylkestinget. Jeg regner med at det meste av debattene kommer til å handle om vedtakene Helse Nordmøre og Romsdal gjør i dag.

- Jeg mener det er å gå bakvendt inn i saka, men nå skal vi prøve å gjøre det beste ut av saka resten av dagen.

NRK kommer tilbake med mer.