NRK Meny
Normal

Sykehus innkaller ekstrapersonale

Influensa av forskjellige typer herjer nå så kraftig at sykehuset i Molde kaller inn ekstramannskaper. Flere sykehus vurderer nå å utsette planlagte operasjoner for å få plass til de influensasyke.

Molde sjukehus

Sykehuset i Molde måtte tilkalle ekstrapersonell for å ta seg av alle de influensasyke.

Foto: Arkiv. / NRK

En rekke av pasientene har fått påvist svineinfluensa. Men enda flere ligger på isolat og venter på endelig diagnose.

Karl Wesenberg

Overlege Karl Wesenberg.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

– Vi venter svar på prøvene som er tatt på en rekke pasienter. Antall pasienter med positive prøvesvar kommer nok til å øke, sier overlege Karl Wesenberg ved Molde sjukehus.

Sykehusene rapporterer nå om overfylte medisinske avdelinger på grunn av luftvegssykdommer. Det er ikke nok plass til alle pasientene som skulle ha vært isolert. Nå vurderer sykehusene å utsette planlagte operasjoner.

Konsekvensene er at vi kanskje må redusere på planlagte pasienter i tiden fremover, sier Wesenberg.

En av de store utfordringene for sykehusene er at influensautbruddet skjedde på omtrent verst tenkelig tidspunkt. Utbruddet falt sammen med avviklingen av juleferien for de ansatte.

– Hovedproblemet er at dette inntraff i jule- og nyttårshelgen. Da hadde vi redusert bemanning og redusert sengetall, sier Wesenberg. Nå har vi full bemanning igjen. Likevel er situasjonen utfordrende, legger han til.

Over hele landet strømmer nå pasientene til sykehus med svineinfluensa. Bare på sykehuset i Molde ligger det nå 20 pasienter på isolat med alvorlige influensasymptomer. 5 av disse pasientene har fått påvist svineinfluensa. 2 pasienter har fått påvist svineinfluensa i Ålesund, og det er tilfeller ved sykehusene i Volda og Kristiansund også.

Nå karakteriserer overlege Karl Wesenberg situasjonen som alvorlig.

Denne influensaen er nok mer alvorlig enn det den vanlige sesonginfluensaen har pleid å være. Det er også en del yngre pasienter som har blitt alvorligere syke i forhold til det som har vært vanlig, sier Wesenberg.

Toppen av influensabølgen er ennå ikke nådd. Folkehelseinstituttet melder at det fremdeles kan bli en økning i tallet på influensatilfeller. Wesenberg mener at informasjonen om årets influensa kunne ha vært mer omfattende.

– Det har dessverre vært litt for lite snakk om denne influensaen til nå, sier overlege Karl Wesenberg til NRK.