Sykefraværet litt opp

Sykefraværet i Møre og Romsdal de første tre månedene i 2019 er litt høyere enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Nav. I Møre og Romsdal er fraværet på 5,8 prosent, på landsplan er det 5,5 prosent. Sykefraværet i fylket har holdt seg relativt stabilt de siste årene, sier fylkesdirektør Stein Veland i Nav.

Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.
Foto: Fredrik Hansen / NRK