Svensk harme over avfall på langtur

I svenske medier går debatten rundt matfall fra Romsdal som transporteres 900 kilometer til Borås.

Søppel

- De burde ha et lokalt utråtningsanlegg, sier lektor Sten Karlsson

- Det har vært diskusjon i avisene og i radioprogrammer rundt dette i Sverige, og det er mange som mener det ikke er bra, sier Sten Karlsson.

Han er lektor ved Chalmers tekniske høyskole i Göteborg, og er en av dem som har engasjert seg i debatten om matavfall fra Romsdalen. Göteborgs Posten er et av foraene for debattantene.

At søppelet skal sendes 900 kilometer til et biogassanlegg i Borås i Sverige, mener Karlsson ikke er miljømessig forsvarlig.

- De burde heller finne et lokalt alternativ, for det er en lang strekning matavfallet transporteres, og mye energi går med til det.

For få utråtningsanlegg

Olav Bye i Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap

Olav Bye i Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap

Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Det er Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR) som har inngått en kontrakt med Sobacken avfallsanlegg i Borås. RIR sender også til Trøndelag og Hadeland, men kapasitetsproblemer ved de norske utråtningsanleggene, gjorde at de måtte gå til det svenske markedet, forteller daglig leder Olav Bye.

- Hvis matavfallet ikke skal sendes til Sverige, er alternativet er å brenne det, når det ikke er behandlingskapasitet i Norge. Det er det i hvert fall ingen miljøgevinst i, sier Bye.

Lønner seg med svensketur

De økonomiske konsekvensene av langtransporten er små for RIR, forteller Olav Bye. Sobacken på sin side, utnytter matavfallet til å lage jordforbedringsmidler og metangass, som kan gå til for eksempel biler, busser og ferjer.

At det er en samfunnsøkonomisk gevinst å hente for Borås av søppelfrakten, vedgår Sten Karlsson, men han mener at også Sobacken avfallsanlegg bør fokusere mer lokalt.

- Det finnes bedre løsninger, som er enda mer økonomiske, sier Karlsson.

Ønsker anlegg

Søppel
Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Utråtningsanlegg finnes det flere av i landet, men ikke i Møre og Romsdal. Hos Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap har de hatt en markant økning i mengde matavfall de får inn. Dette gjør også at restavfallet blir tørrere, og bedre med tanke på utnyttelse av energi.

- Det er matavfall nok i fylket til å få til et optimalt utråtningsanlegg, sier Olav Bye.

Han oppfordrer fylket til å gjøre noe med saken, og nevner Rogaland som eksempel, der fylket har tatt ansvar. En oppfordring sender han også internt i fagmiljøet, om at de bør begynne å se på dette.

Kontrakten RIR har med Sobacken avfallsanlegg varer fem år til.