Sve med to spørsmål

Frank Sve frå Frp ber den nye samferdselsministeren forklare korleis Møre og Romsdal skal kunne bli miljøfylke nummer ein, samtidig som politikarar frå regjeringspartia vil bygge Møreaksen. Sve meiner den undersjøiske tunnelen medfører betydelege utslepp. Han spør og om kommunalministeren vil sørge for lågare bompengar på Nordøyvegsambandet, i samsvar med gratis eller rimelegare ferjebillettar andre stader.

Frank Sve
Foto: Tore Ellingseter / NRK