Normal

Molde kommune har svart på tilsynssaken om Glomstua

Molde kommune har kommet med svar på tilsynssaken som ble starta etter NRKs avsløringer om bruk av flermannsrom på Glomstua omsorgssenter i Molde.

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, møtte sinte beboere og berørte etter at saken på Glomstua ble kjent.

Foto: Erik Hattrem

Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk frist til fredag 12. juli for å komme med svar til fylkeslegens slutninger om den opphetede Glomstua-saken. To dager før fristen kom svaret.

Torgeir Dahl

Ordøreren lover snarlig bedring i kommunens eldreomsorg.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi har svart på tilstanden, sånn som den er i dag, og vi har svart på hvilke planer vi har, fordi vi allerede har gjort vedtak som gjør at vi nå tar veldig konkrete grep for å unngå en tilsvarende situasjon som den vi opplevde på Glomstua, sier Dahl.

I saka kom det fram at to tremannsrom og flere tomannsrom ble brukt på langtidspasienter, mot brukernes ønsker. Ifølge ordføreren skal det ikke forekomme heretter. I tillegg melder Dahl at Røbekk omsorgssenter ikke blir lagt ned.

Dobbeltrom

Det vil fortsatt bli brukt dobbeltrom på korttidspasienter.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Vi vil ikke akseptere tremannsrom i tilbudet vårt. Vi har noen dobbeltrom, og i noen tilfeller vil beboerne selv bo på dobbeltrom. I noen situasjoner, på korttidstilbud, kan det være aktuelt med dobbeltrom. Men i all hovedsak er det snakk om enkeltrom, det er det som skal være tilbudet vårt, insisterer ordføreren.

– Problemet ligger i at vi i enda større grad ønsker å tilrettelegge for at beboerne skal kunne bo lengst mulig hjemme, med et godt hjemmebasert tilbud. Samtidig jobber vi med å jobbe opp et tilbud på bokollektiv, der folk kan bo sammen, men da med bemanning hele døgnet.

Fra tall som ble offentliggjort i går kommer det fram at Møre og Romsdal har en veldig lav andel enerom. I Molde har nedgangen vært på seks prosent de siste fem åra. Men ordføreren svartmaler ikke situasjonen helt.

– Vi bruker veldig mye, og store resurser på eldreomsorgen vår. Vi har en veldig høg sjukehjemsdekning i forhold til sammenlignbare kommuner og landet for øvrig, sier Dahl.

Mer spissa kompetanse

Kommunestyret i Molde har nå sagt opp dagens turnuser. Fra midten av september ser de for seg å ha et annerledes, mer strukturert, tilbud til helse og omsorg.

– Kirkebakken, som er vår største institusjon vil kun være knyttet opp mot korttidspasienter og utskrivningsklare pasienter, samt et rehabiliteringstilbud. Så vil de andre bli langtidstilbud, og så vil vi ha en egen institusjon som i all hovedsak går på demenspasienter, sier Dahl.

Glomstua omsorgssenter og sjukeheim

Glomstua omsorgssenter har vært mye diskutert den siste tida. – Vi vil ikke akseptere tremannsrom i tilbudet vårt, sier Dahl.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

– Vi får en spesialisering, mye større grad av faglig fokusering, et mye bedre faglig tilbud.

Fylkeslegen har uttalt at han er beroliget etter at de nye planene ble presentert. Før NRKs avsløringer var det mange som ikke visste om situasjonen, inkludert ordføreren.

– Jeg tror nok det har vært en vekker i forhold til informasjonen fra administrasjonen, til det politiske nivået. Det er først og fremst drifts- og forvaltningsutvalget vårt som har hatt den løpende informasjonen om dette med utskrivningsklare pasienter, og sjukehjemsbelegget. Jeg tror at vi ikke var tydelig nok i forhold til å kommunisere. At vi var inne på tremannsrom i to tilfeller, det tror jeg var ganske ukjent for mange politikere, sier Dahl.

Nå forsikrer ordføreren om at kommunikasjonen har blitt tydeligere, og at kommunen har gjort det klart at tilbudet, sånn det har vært, ikke skal videreføres.

Legger ikke ned Røbekk

Et av temaene det ble satt søkelys på, med situasjonen på Glomstua som bakteppe, var politikernes plan om å legge ned 16 plasser på Røbekk omsorgssenter, samt flytte de resterende 16 til to andre omsorgshjem. Dahl betviler nå at det skal skje.

– Hvis vi ser dette på lengre sikt, ser vi at det blir flere eldre, og at det dermed også er behov for flere sjukehjemsplasser. Røbekk har jo i dag 32 plasser, og vi har sagt at den må videreføres inntil vi ser at vi har andre- og mer forsvarlige tilbud for våre eldre, sier ordføreren.

– Vi ser at med det presset vi har i dag, 100 pasienter hver måned fra sjukehus, som vi skal finne plass til i løpet av 24 timer, det sier seg selv at da er vi nødt til å ha sjukehjemskapasitet. Og vi er nødt til å ha et rehabiliteringstilbud som er langt mere utbygd enn det vi har i dag, sier Dahl.

Han legger ikke skjul på at tida fremover blir utfordrende.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege, Cato Innerdal, sier fylkesmannen er beroliget etter å ha mottatt rapporten fra kommunen.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

– Vi ser at behovet for rehabiliteringstjenester er betydelig større enn bare for et halvt år tilbake. Vi ser at pasientene vi nå overtar ansvaret for, fra sjukehusene, er langt dårligere og har større behov for rehabilitering. Så jeg vil ikke på noen måte si at dette er enkelt. Dette kommer til å bli krevende videre fremover. Det handler både om kompetanse, økonomi og kapasitet, sier Dahl.

Høg prioritet

– Vi har et ansvar for innbyggerne våre, vi har et ansvar for våre eldre, som har vært med å skape det vi nå står midt oppi, og det er klart at eldreomsorgen betyr mye, både for kommunens renommé og det betyr mye for våre eldre sin trygghet, sier Dahl.

Ordføreren sier at eldreomsorg har stor prioritet, og at det er grunnen til at de har stått på sitt når saken ble kjent.

– Det er ubehagelig, men det må til, jeg er gald for at vi har den situasjonen hvor vi avdekker avvik, så tar vi fatt i det, og så gjør vi ting bedre.

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, bekrefter ovenfor NRK at fylkesmannen har mottatt rapporten fra Molde kommune.

– Fylkesmannen har mottatt en omfattende rapport fra Molde kommune, så det vil ta tid før vi kan ferdigstille denne saken.

Innerdal kunne ikke si noe om innholdet i den omfattende rapporten.

– Det vi må signalisere ut, er at vi er tilfreds med det Molde kommune har gitt i svar til oss, og det de sier i media om at saken tas på største alvor, sier Innerdal.

– Vi er beroliget av de signalene som har kommet fra kommunen, gjennom media, og direkte til oss. Sånn sett er vi litt beroliget.