Svarar om offshore-beredskap

Haga viser til at akutte sjukdomstilfelle offshore alt i dag blir sende både til Ålesund og Trondheim alt etter kva det gjeld.