Svakt resultat for Hydro Sunndal

Hydro Sunndal metallverk har et svakt resultat etter det første kvartalet i 2013.
 

Hydro Sunndal fikk et driftsresultat på 29 millioner kroner før skatt, mot 23 millioner samme kvartalet året før.

Omsetningen gikk ned med 137 millioner kroner.

Gjennom hele 2012 var etterspørselen etter aluminium svak, med lave priser.

Aluminiumprisen målt i norske kroner er over ti prosent lavere i årets første tre måneder, sammenlignet med året før.