NRK Meny

SV vil ha ny grøn næringspolitikk

På konferansen til Møre og Romsdal SV fekk rundt 70 engasjerte deltakarar mange innspel til korleis ein kan legge til rette for eit grønt skifte i næringspolitikken. – Utnytting av dei fantastiske naturgjevne energi- og råstoffressursane vi har, skal saman med kunnskap skape framtidsnæringane, meiner Andreas Halse (SV).