Surna har gått over sine breidder

Politiet har fått melding om at elva Surna har gått inn på eit jorde i Surnadal. Nokre sauer skal vere tekne av vatnet. Politi og brannvesen er på staden og meiner at ingen personar skal vere i fare.